TARİHİ SU YAPILARI

Nedir?

Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Türkiye, binlerce yıllık geçmişi ve günümüzde de işlevini sürdüren tarihi su yapılarıyla dünyanın en önemli açık hava müzelerinden biridir. Geçmişte suyun biriktirilmesi, iletilmesi ve temini gibi amaçlar için inşa edilmiş su yapıları, bu işlevlerinin dışında günümüzde mimari özellikleriyle de evrensel bir kültürel miras niteliği taşımaktadır.


İSTSU – İstanbul Su Kongresi ve Fuarı, her sene tekrarlanacak akademik oturumları bünyesinde barındırmaktadır. Ülke için önem arz eden konuların ele alınacağı akademik oturumların 2018 teması "TARİHİ SU YAPILARI" olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 11 – 12 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek oturumlarla kültürel, tarihsel ve mimari zenginliğimiz olan tarihi su yapılarının ele alınması amaçlanmaktadır.


Oturumlar & Konular

1. OTURUM : Bizans, Roma Dönemi ve Öncesi Dönemler

 • Bergama & Konstantin Su Yapıları
 • Hititler Hattuşaş - Çorum Su Sistemi
 • Gaziantep'te Tarihi Su Yapıları Örnekleri, Kasteller ve Livaslar
 • İran Kanat Sistemi: Yeraltı Su Arzı Sistemi

2. OTURUM : Selçuklu – Osmanlı Dönemi: Su Yapılarının Coğrafi Dağılımı

 • Osmanlı Başkentleri Su Yapıları: İstanbul, Edirne ve Bursa
 • Anadolu ve Orta Asya Su Yapıları
 • Göç Yollarındaki Su Yapıları ve Yörük Sarnıçları
 • Irak-Suriye Su Sistemleri

3. OTURUM : Selçuklu – Osmanlı Dönemi: Su Yapılarında Teknik Birikim

 • Tarihi Su Makineları (Otomatlar)
 • İsale Sistemi ve Barajlar
 • Anadolu'daki Karez Su Kanalları
 • Mimar Sinan Eserleri: İstanbul Kırkçeşme, Halkalı ve Vakıfsular

4. OTURUM : Selçuklu – Osmanlı Dönemi: Kutsal Topraklarda Su Yapıları

 • Kudüs Su Yapıları ve Su Temin Sistemi
 • Mekke – Medine Su Yapıları
 • Zemzem Kuyuları ve Çeşmeler
 • Kutsal Topraklarda Osmanlıya ait Su Yapıları

5. OTURUM : Geç Dönem Osmanlı

 • Terkos – Üsküdar Su Sistemleri
 • Konya Beyşehir Sulama Sistemi
 • Hamidiye Su Sistemi
 • Sultan Hamit Dönemi Su Yapıları