İstanbul Su Kongresi ve Fuarı (İSTSU) ile su bilimleri alanındaki deneyimleri paylaşmak, tartışmayı teşvik etmek, yeni bilgileri, gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sunmak için bir buluşma platformu hazırladık. Su konusundaki ihtiyaçları analiz ederek uygun çözüm yolları belirlerken, başta İstanbul olmak üzere tüm dünyadaki su kaynaklarının sürdürülebilir olması konusunda fikirler üretmeye başladık.

İstanbul Su Kongresi ve Fuarı geçen yıl 70’ten fazla firmayı, 57 konuşmacıyı ve yaklaşık 10.000 katılımcıyı buluşturarak, su yönetimi konusunda devam eden büyük dönüşümün nasıl şekillendirileceği konusunda ve yenilikçi teknolojiler ile bilim alanındaki son trendleri öğrenmek açısından eşsiz fırsatlar sundu.

Yakın gelecekte dünyamızı bekleyen olası su kaynaklı zorluklara karşı ihtiyacı karşılamaya yönelik tedbirler alınması, kaynakların yetkin ve etkili kullanılması için tüm karar alma mekanizmalarından son tüketiciye kadar tüm aktörlerin sinerji içinde sürece katkı sağlaması için bu yıl da 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde bir araya geliyoruz.

 

HEDEFLER

 

  • Su kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi, yönetimi
  • Su bilimleri teknolojilerinin araştırılması ve yaygınlaştırılması
  • Yenilikçi ve öncü uygulamaların su yönetimi konusunda devam eden büyük dönüşümü nasıl şekillendirdiği konusunda bilgi verilmesi
  • Endüstriyel su yönetimi için yeni politikalar oluşturulması
  • İSKİ vizyonunun katılımcılara anlatılması 

 

BAŞLIKLAR

 

Su Yönetiminde Enerji Verimliliği

Su, Atıksu Arıtımı ve Yeniden Kullanım

Kazısız Teknolojiler ve Altyapı Rehabilitasyon

Çamur Yönetimi

İklim Değişimi ve Su Kaynaklarına Etkileri

Akıllı Şebekeler ve Su 4.0