Su Yönetimi ve Arıtma Teknolojileri

Dünyada yaklaşık 900 milyon kişinin temiz suya erişimi bulunmuyor ve her yıl ortalama 3. 6 milyon insan kirli su kullanımı sonucu yakalandıkları hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmektedir. Dünya nüfusu her geçen gün artmakta ve buna bağlı olarak kaynak tüketimi de hızlanmaktadır. Sahip olduğumuz kaynakların arasında en hayati olan su da bu tüketim probleminin içerisinde yer almaktadır..

Atıksu Arıtma ve Yeniden Kullanım

Sahip olunan temiz su kaynaklarının yanında, atıksuların geri dönüşümü de sektörel anlamda önemli bir yere sahiptir. Tarımda, soğutmada ve daha birçok alanda kullanımı olan atıksuyun geri kazanımı ve yeniden kullanımı; verimlilik odaklı stratejilerde ve kaynak tüketim minimizasyonunda kayda değer yararlar sağlamaktadır. Atıksu arıtma ve yeniden kullanımı bu nedenle kongrenin ana başlıkları arasında yerini almıştır.

Kazısız Teknolojiler ve Altyapı Rehabilitasyon

İstanbul Türkiye’nin en kalabalık ili olarak hala daha göç almayı sürdürmektedir. Nüfusun hem doğal hem göç nedeniyle artışı şehirleşmeyi de arttırmaktadır. Kentin tarihi dokusu da göz önünde bulundurulduğunda su altyapılarında 2 önemli problem karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; yeni hat ihtiyacı ve var olanların yenilenmesi gerekliliğidir. Kent hayatının devamı, çevre kirliliği ve maliyet açısından bakıldığında kazısız teknolojilerin ve alt yapı rehabilitasyonunun önemi ortaya çıkmaktadır.

Çamur Yönetimi

Atıksu bertarafının ardılı olarak ele alınması gereken çamur yönetimi konusu sağlıklı ve verimli bir sistem kurmak adına büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle çamur bertarafı için yeni yatırım ve proje alanları oluşmaktadır. Çamur yönetimi hem maliyet avantajı hem de optimizasyon sağlanması açısından sektörde yerini ve önemini koruyan konular arasındadır.

Su Endüstrisi ve Endüstri 4.0

Standardizasyon, optimizasyon, hız ve verimlilik gibi kavramlar su endüstrisinde çokça duyulmaya başlanmıştır. Bunun başlıca nedenleri arasında artan nüfus ve tükenen temiz su kaynakları yer almaktadır. Var olan kaynakların daha verimli kullanımı, tekrar dönüştürülebilmesi ve sonrasında ise bunların çok geniş kitlelerle paylaşılması için gelişmiş endüstrilere, akıllı teknolojilere ve inovatif çözümlere ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Bu nedenle su endüstrisi ve 4.0 konusu kongrenin ana başlıkları arasında yer almaktadır.